top of page

hanes

Calan -31.jpg

 

Mae Calan yn dwyn ynghyd ddoniau rhyfeddol 4 cerddor ifanc gan roi sain ffres a bywiog i gerddoriaeth draddodiadol Gymraeg. Gyda dull cyfoes a bywiog maent yn anadlu bywyd newydd i'r hen draddodiadau trwy eu alawon pefriog a'u perfformiadau egniol ac egnïol llawn dawns y gloscsen.
Maent yn ffrwydro eu ffordd trwy rai o'r hen hoff riliau, jigiau a phibellau corn gyda threfniadau cyflym a dyrchafol cyn toddi i mewn i rai o'r caneuon harddaf a mwyaf swynol or traddodiadol.

Yn dilyn rhyddhau eu halbwm cyntaf, 'Bling' yn 2008, a ddenodd ymatebion pedair seren gan y wasg, mae'r pum darn wedi bod yn chwarae i gynulleidfaoedd mawr ac adolygiadau gwych mewn cyngherddau a gwyliau ledled Prydain ac Ewrop, gan gynnwys GWyl Caergrawnt chwaethus ; Celtic Connections, Glasgow; GWyl Werin Amwythig; Gŵyl Werin Moseley; GWyl Werin Derby; GWyl Werin Bromyard, GWyl Werin Whitby taith gyngerdd o amgylch yr Eidal, Awstria a Gwlad Belg ynghyd â nifer o berfformiadau yn yr Wyl Interceltique de Lorient, Llydaw, lle maen nhw wedi derbyn y wobr am y grWp gorau.

Mae'r grWp, sydd wedi codi rhai aeliau gyda pholisi bwriadol o ddillad a chyflwyniad trawiadol, er gwaethaf gwreiddiau hynafol eu cerddoriaeth, yn gweld eu hunain fel cenhedlaeth newydd o lysgenhadon, gan ymdrechu i fynd â'u sain newydd i gynulleidfaoedd newydd, wrth godi proffil cerddoriaeth draddodiadol Gymru ar lefel ryngwladol.
Gyda'u ffidlau cyfuniad offerynnol unigryw, chwibanau, gitâr a phibau bag ac offeryn cyrs traddodiadol o Gymru o'r enw pibgorn wedi'i wneud o bibell bren a chyrn tarw. Hwyl fawr, synnwyr digrifwch a dawnsio step gan ddawnsiwr pencampwr sy'n dawnsio mewn arddull sy'n unigryw i Gymru
Calan -46.jpg
Mae Bethan Rhiannon yn canu yn Saesneg a Chymraeg ac mae hefyd yn enillydd y gystadleuaeth ddawnsio clog genedlaethol yng Nghymru. Dysgodd hi yn dawnsio gan ei thad a oedd hefyd yn ddawnsiwr pencampwr. Mae hi wedi ymddangos fel sylwebydd cerdd ar radio a theledu ac wedi datblygu a darparu gweithdai cerddoriaeth a dawns i bobl ifanc ledled Cymru
Calan -33.jpg
Roedd Patrick Rimes yn bencampwr ffidil Cymreig iau 3 blynedd yn olynol ac mae'n chwarae llu o offerynnau cerdd gan gynnwys pibau bag Cymru offeryn sy'n boblogaidd yng Nghymru a phriodasau ac yn llysoedd a chestyll y tywysogion. Mae hefyd wedi gweithio fel trefnydd cerddoriaeth deledu i'r gantores Bryn Terfel ac wedi arwain cerddorfeydd
Calan 083.jpg
Mae’n siwr bod nifer ohonoch wedi sylweddoli ein bod ni’n un aelod i lawr yn ein lluniau diweddara. Mae’n wir, yn anffodus, ni fydd Angharad yn ymuno â ni ar ein taith y blwyddyn nesaf. Ond mae ganddi newyddion cyffrous ei hunain. Bydd babi rhif 2 yn cyrraedd ym mis Mawrth! Er ei bod hi wedi parhau i deithio gyda’i chyntaf enedig (Siwpar-Mam ta beth?!) y tro hyn mae hi wedi penderfynu cymryd hoi bach o’r holl deithio. Mae cynnal gyrfa fel cerddor a mam yn llawn heriau diddorol felly os hoffech ddilyn ei siwrnau, dilynwch ei thudalennau bersonol (@siencomusic). Ond i ffans Calan, na phoener, mi fydd hi nôl!
Calan -41.jpg
Daw Sam Humphreys o Benrhyn Llyn ar Arfordir prydferth Gogledd Orllewin Cymru. Daw ei gerddoriaeth o gefndir hollol wahanol yn wreiddiol yn chwarae cerddoriaeth roc ac electronig mewn clybiau nos cyn darganfod cymysgedd hud o arddulliau gwerin a modern.
Ochr yn ochr â bod yn gerddor, mae ganddo recordio / cynhyrchu / cymysgu credydau ar ystod eang o Artistiaid ac arddulliau. Gweithiodd hefyd yn cyfansoddi ar gyfer Ffilm a Theledu ac mae wedi gweithio fel cyflwynydd teledu.
Calan -49.jpg
Mae Shelley Musker Turner yn delynores sy'n arbenigo mewn cerddoriaeth werin Geltaidd draddodiadol o Gymru, yr Alban ac Iwerddon. Mae hi hefyd yn gwneud nwyddau lledr pwrpasol wedi'u crefftio â llaw ar gyfer ffilmiau hollywood.
bottom of page